Kim Jestem

Jestem absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i posiadam tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Od rozpoczęcia pracy do chwili obecnej jestem pracownikiem Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W latach 1985r. do 28 lutego 2011 r. byłem zatrudniony na różnych stanowiskach pracy związanych z nadzorowaniem i egzekwowaniem przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego oraz budynkach produkcyjno-magazynowych, którą wykonywałem na terenie miasta i powiatu toruńskiego. Z dniem 1 marca br. zostałem mianowany na stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. W trakcie pracy zawodowej ukończyłem Studia Podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie związane z „Kontrolą działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym” oraz podyplomowe Studium Pedagogiczne w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. Posiadam certyfikat „Control of Seveso II aecidents Poland” związany z Przeciwdziałaniem Poważnym Awariom Przemysłowym oraz świadectwo potwierdzające uzyskanie kwalifikacji w zakresie wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych. Oprócz pracy zawodowej, dodatkowo jako wykładowca prowadzę zajęcia dydaktyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej między innymi w Ośrodku Szkolenia Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Posiadana wiedza i praktyka zawodowa zaowocowała zdaniem w 2009r. egzaminu i uzyskaniem uprawnień Rzeczoznawcy do Spraw Zabezpieczeń Przeciwpożarowych.