Forma współpracy

Sądzę, że oferowany zakres usług oraz przedstawione warunki współpracy zapewnią odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego w budynkach nowo wznoszonych, przebudowywanych, nadbudowywanych, rozbudowywanych oraz gdzie następuje zmiana sposobu ich użytkowania.

Zapraszam do współpracy
mgr inż. Leszek Boniecki